EKPSS Kursları

Şimdi Kayıt Ol

E-KPSS Hakkında

E-KPSS Nedir?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel alımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. EKPSS sonucu atamalar kılavuz kapsamında yapılmaktadır.

Engelliler kamu kurum ve kuruluşlarında hangi memur kadro unvanlarında istihdam edilmektedir?

Engelliler, Devlet memuru kadrolarında farklı hizmet sınıfları ve farklı unvanlar itibariyle istihdam edilmektedir. Bu unvanlardan bazıları ambar memuru, avukat, bakteriyolog, bilgisayar işletmeni, çocuk gelişimcisi, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, imam-hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, programcı, psikolog, sekreter, sosyal çalışmacı, hizmetli kadro unvanlarıdır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kaç yılda bir yapılmaktadır ve geçerlilik süresi ne kadardır?

EKPSS, iki yılda bir yapılmakta ve EKPSS sonuçları yapılan değişiklikle 4 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecektir.

Engelli memur alımında hangi eğitim düzeyinden başvuru yapılmaktadır?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. 

Engelli memur olarak atanabilmek için öngörülen bir yaş şartı var mıdır?

Engellilerin memur olabilmesi için 18 yaşını tamamlamış olmaları (veya bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları) gerekmektedir.

Engelli memur olabilmek için aranılan üst yaş şartında ise 65 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.

EKPSS’ye son sınıf öğrencileri de girebilirler mi?

Mezun olabilecek son sınıf öğrencileri de EKPSS’ye girebilirler.

Lisans mezunu aday önlisans veya ortaöğretim düzeyinden de EKPSS’ye başvuru yapabilir mi?

Lisans düzeyinden mezun olan aday EKPSS’ye sadece lisans düzeyinden başvuru yapabilir. Lisans düzeyinden mezun olmasına rağmen önlisans ya da ortaöğretim düzeyinden sınava giren ve sonrasında yerleşen adayların ataması yapılmamakta, ataması yapılan ve durumları sonradan tespit edilenlerin ise atamaları iptal edilmektedir.

Lisans öğrenimi tamamlayamadan alınan önlisans diploması ile önlisans düzeyinden EKPSS’ye başvuru yapılabilir mi?

Evet başvuru yapılabilir.

Lisans mezunu engelliler KPSS A kadrolarına EKPSS ile başvurabilir mi?

Yerleştirme yapılırken, adayın tercih ettiği kurum ve bu kurumlara ait kadrolar, tercih edilen kadro için aranılan nitelikler, puanı dikkate alınmakta, kadro için öngörülen nitelikleri taşımayanlar veya tercih ettiği kadroya daha yüksek puanı olanlar tercihte bulunması halinde adayın puanı yüksek dahi olsa yerleştirmesi yapılamamaktadır.

Adaylar isterse, yerleştirme sonrası tüm kadrolara yerleştirilen adaylara ilişkin taban ve tavan puanları ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde görebilirler.

Engelli memur alımları hangi sürelerde yapılmaktadır?

Engelli memur alımları engelli kontenjan açığı olduğu sürece daha önce yılda bir kez yapılırken, yılda 2’ye çıkarılmıştır. Son düzenleme ile yılda 3 kez yapılacaktı fakat henüz yeni kılavuz ve takvim açıklanmadı.

EKPSS/Kura sonucu bir kadroya yerleşen aday bir sonraki yerleştirmelere başvurabilir mi?

Herhangi bir kadroya yerleştirilen aday “aynı EKPSS puanı veya kura kaydı” ile takip eden bir sonraki yerleştirme için tercihte bulunamaz.

EKPSS veya kura sonucuna göre yapılan yerleştirmeler sonrasında boş kalan kadrolara ek yerleştirme yapılmakta mıdır?

Mevzuatta ek yerleştirme yapılacağına ilişkin hüküm bulunmamakta olup, boş kalan kadrolara aynı yıl içerisinde ikinci bir defa ek yerleştirme yapılmamaktadır.

Engelli Devlet memurlarına ne gibi haklar sağlanmaktadır?

İstihdam bakımından, engelli olmayan diğer personel KPSS sonuçlarına göre, engelliler ise EKPSS veya kura ile Devlet memurluğuna alınmaktadır.

İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde engelli memurlara düşük gelir vergisi ödeme, idari izin kullanma, günlük çalışma sürelerinde esneklik sağlanma, erken emekli olma, gece nöbeti ve vardiyadan muaf tutulma gibi haklar sağlanmaktadır.

EKPSS yönetmeliğinde 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

1- EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

2- Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devam edilecek. Ancak aynı dönemde sadece bir EKPSS sonucu geçerli olacak ve öğrenim durumu farklı ise sadece üst öğrenim sonucuna ait yılın EKPSS'si geçerli olacak.