YÖS Kursları

Şimdi Kayıt Ol

YÖS Hakkında

YÖS Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. 2011 yılında alınan kararlarla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedirler. Okula giriş yöntemlerini artık ÖSYM değil her üniversite kendisi belirlemektedir.

Sınav Soruları ve İçeriği

YÖS’de 2 tür test vardır. Bunlar temel beceri testleri ve Türkçe testidir. Temel Öğrenme Becerileri Testi’nde sorulan Genel Yetenek (IQ) sorularının soru karakteri Sayısal Yetenek ve Şekil Yeteneği olmak üzere ikiye ayrılır. YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi’nde sorulan Matematik ve Geometri soruları konu bütünlüğü olarak incelendiğinde matematiğin ve geometrinin lise düzeyinde öğretilen her konu başlığını içerir. Soru tipleri ve yıllara göre dağılımları içerik olarak incelendiğinde adayların matematiksel bilgi birikimini ve pratiğini ölçmektedir. Temel beceri testi 45 genel yetenek ve 35 matematik olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur.

Sayısal yetenek soruları matematiksel ilişkileri kurabilme ve çözme amacına dayanan sorulardır. Bu soruları çözebilmek için temel matematiksel işlem bilgisine ve pratiğine sahip olmak gerekir.

Şekil yeteneği soruları ise daha çok adayların soyut düşünebilme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorulara dayanır. Bu soruları çözebilmek için bilgiden daha çok şekiller arası ilişkileri yorumlayabilme ve bu şekiller arasında bağlantıları kurabilme becerisi gerekir. Bu beceri ise ancak yeterli derecede pratik yaparak geliştirilebilir.

YÖS Türkçe Testi’nde sorulan Türkçe soruları, adayların Türkçe bilgilerini, Türkçe’yi kullanma düzeylerini aynı zamanda da Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçmektedir.

Temel Öğrenme Becerileri Test”indeki sorular adayların harf, sayı ve şekil ilişkilerini, soyut düşünme ile akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında testte, temel matematik bilgi ve becerileri kullanmayı ve sayısal yetenek gücünü ölçmeyi amaçlayan sorular da bulunmaktadır. Testte yer alan soruların yönergesi Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmaktadır.

Bu testten minimum 40 puan ve üstü alanlar bir üniversiteye girme hakkını elde eder. Türkçesi yeterli olmayan adaylar 1 yıl boyunca Türkçe kursuna giderler ve sertifikayla yeterliliğini kanıtladığında bir sonraki sene tekrar sınava girmeden üniversiteye başvurabilirler.

Sınav Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?

Sınav sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir.

Taban Puanı

Birçok üniversitenin taban puanı 40’tır. Her üniversitenin YÖS öğrencileri için ayırdığı kontenjanlar farklılık gösterebilir.

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

2017 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri

Yükseköğretim kurumlarının programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda karara bağlanmıştır. Anlaşılacağı üzere bu hususta üniversitelere geniş bir hareket alanı bırakılmış olup, üniversitelerden gelen ve karara bağlanan kriterlere aşağıdan ulaşılabilecektir.

2016-2017 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri